Брагоректифікаційне відділення

КОМПЛЕКТАЦІЯ
1. Бражна колона
2. Підігрівач бражки
3. Водяна секція ПБ
4. Конденсатор БК
5. Спиртовловлювач БК
6. Сепаратор СО2
7. Конденсатор сепаратора СО2
8. Піновловлювач
9. Ліхтар оглядовий
10. Бардорегулятор
11. Вакуумний запобіжник
12. Пробний холодильник
13. Епюраційна колона
14. Дефлегматор ЕК
15. Конденсатор ЕК
16. Випаровувач ЕК
17. Ретифікаційна колона
18. Дефлегматор РК
19. Конденсатор РК
20. Випаровувач РК
21. Спиртовловлювач РК
22. Холодильник спирту
23. Конденсатор сивушного масла
24. Сивухопромивач
25. Епруветка
26. Колона кінцевої очистки
27. Дефлегматор ККО
28. Випаровувач ККО
29. Гідроклапан РК
30. Холодильник ЕАФ
31. Спіральний рекуператор
32. Збірник барди
33. Технологічні трубопроводи
x