Мед є унікальним біологічним продуктом, а тому його використання в харчовій і фармацевтичній промисловості вимагає підвищеної уваги до його якості та процесу переробки.

Сам термін «мед натуральний квітковий», визначається в Україні в ДСТУ 4497:2005, а в Євросоюзі у відповідній Директиві ЄС про мед № 2001/110/ЄС від 20.12.2001р. У цих документах визначено, що речовини які входять до складу меду не можуть ні видалятися, ні додаватися, а біологічна структура меду не повинна зазнавати змін, що виходять за чітко визначені межі.

Оцінюючи застосовувані способи збору, зберігання і переробки меду при неконтрольованих умовах, включаючи кліматичний фактор, можна сказати, що мед потребує обов'язкової обробки, зменшенні вмісту вологи та упаковці для збереження його природних властивостей.

Спеціалізована обробка меду передбачає наступні основні етапи:

Розкристалізація
Якщо сирий мед гранульований, його необхідно розрідити при певній температурі протягом певного часу. Ця операція спрощує подальше проходження меду в системі.
Попередній нагрів і фільтрація
Сирий мед подається в ванну попереднього нагріву з водяним кожухом, фільтрувальним ситом для видалення великих частинок, мішалкою для попередньої гомогенізації сирого меду. Попередній нагрів здійснюється при підвищеній температурі за рахунок циркуляції гарячої води в сорочці обігріву за допомогою насоса.
Гомогенізація
Стандартна партія меду піддається гомогенізації в спеціальному апараті.
Мікрофільтрація
Мед прокачується через фільтри для видалення дрібних частинок (пилку).
Пастеризація
Після фільтрації мед проходить через теплообмінник, де за рахунок циркуляції гарячої води підтримується висока температура. Таким чином мікроскопічні дріжджові клітини деактивуються.
Вакуум-випарка
Зниження вологості меду здійснюється в скребковому випарнику під вакуумом. Температура меду підтримується циркулючою гарячою водою. Далі пар відокремлюється від меду і конденсується холодною водою, а конденсат окремо збирається. Загальний час і температура повинні суворо контролюватися, щоб уникнути втрати властивостей, природного кольору, аромату і смаку меду.
Охолодження меду
Оброблений мед, що надходить з скребкового випарника проходить через теплообмінник для моментального охолодження, що дозволяє зберегти колір, структуру і якість меду. Мед збирається в нижній частині теплообмінника і далі подається в герметичну ємність з резервуаром-відстійником. Повітряні бульбашки осідають на поверхні резервуара і чистий мед знизу виводиться для фасування і упаковки.

Комплекси устаткування для обробки і купажування меду

ОСНОВНА НОМЕНКЛАТУРА
1. Термокамери
2. Прийомна ємність попередньої обробки
3. Гомогенізатор
4. Мікрофільтр
5. Пастеризатор
6. Скребковий вакуумний випарник
x