Теплообмінник - це пристрій для передачі теплової енергії від одного теплоносія до іншого. В якості теплоносія можуть бути використані газоподібні, рідкі або паро-рідинні середовища.

Мы виготовляємо кожухотрубні теплообмінники відповідно до технічних умов ТУ У 28.2-30662457-003:2016, які були спеціально розроблені нашими технічними службами для потреб спиртової промисловості.

У кожухотрубних теплообмінниках основними елементами є: корпус, пучки труб малого діаметра, трубні решітки, патрубки, кришки, елементи компенсації напруг. Тепло передається через стінки трубок від середовища до середовища, одне з яких циркулює всередині трубок, а інше омиває їх зовні. Для підвищення коефіцієнта тепловіддачі в кожухотрубних теплообмінниках напрямок руху зовнішнього середовища кілька разів змінюють за допомогою перегородок, такий теплообмінник носить назву багатоходового. Усередині трубок швидкість руху середовища і коефіцієнт тепловіддачі можуть бути збільшені за допомогою спеціальних пристроїв, що змінюють напрямок потоку. Залежно від області застосування, ці теплообмінники бувають горизонтальними, вертикальними або похилими. Кожухотрубні теплообмінники застосовують для теплообміну і термохімічних процесів між різними рідинами, парами і газами - як без зміни,так і зі зміною їх агрегатного стану.

Переваги кожухотрубних теплообмінників:
• Найширший діапазон застосування по робочих параметрах;
• Найнижчі вимоги до чистоти води;
• Більш висока стійкість до гідроудару;
• Відносна простота конструкції.
Недоліки кожухотрубних теплообмінників:
• Температурні деформації;
• Відносно низький коефіцієнт теплопередачі.

Основна номенклатура:

1. Дефлегматор.
2. Підігрівачі сировини.
3. Конденсатори.
4. Випарники.
5. Холодильники.
6. Спиртовловлювачі.

Основний матеріал, для виробництва теплообмінників - нержавіюча сталь AISI 304 і мідь М2.

Теплообмінне обладнання

ОСНОВНА НОМЕНКЛАТУРА
1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ ДЕФЛЕГМАТОРІВ
2. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ ПІДІГРІВАЧІВ СИРОВИНИ
3. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ КОНДЕНСАТОРІВ
4. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ ВИПАРНИКІВ
5. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
6. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ СПИРТОВЛОВЛЮВАЧІВ
x